בשבילי

תג חניה לנכה,  ניתן לנכים המוגבלים בניידות בשל מגבלה רפואית ולמי שמשרד הרישוי אישר את זכאותו בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדת ניידות במשרד הבריאות.