בשבילי

נפגעים ושנותרה להם נכות עקב פגיעה בעבודה, רשאים להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. אם תיקבע להם נכות בשיעור של 9% לפחות, הם יהיו זכאים למענק חד פעמי או לקצבה חודשית, בהתאם לדרגת הנכות.