בשבילי

קצבה המיועדת לבוגרים מגיל 18 הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.