בשבילי

גמלה המשולמת לתושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה, וזקוקים לסיוע של הזולת בביצוע פעולות יומיומיות או להשגחה.

קיימות 6 רמות זכאות לקצבה, והרמה נקבעת בהתאם למידת התלות של המבוטח.