בשבילי
קצבת הנכות משולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי, וזאת ללא קשר לנסיבות שהובילו לפגיעה בתפקוד.