בשבילי

מיועד לאנשים הסובלים מליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות