בשבילי

גמלה המיועדת לילדים עם לקות או מחלה הגורמת לעומס טיפולי כבד על הוריהם.

שיעורי הגמלה נקבעים בהתאם לתפקוד של הילדים, מידת תלותם בעזרת הזולת והיקף הטיפולים רפואיים שהם זקוקים להם.